Kinesitherapie

Kinovi streeft naar kinesitherapie op hoogstaand niveau. We behandelen uw problematiek met de grootste zorg, kwaliteit én opvolging. U krijgt een behandeling op maat, gericht op zowel de huidige symptomen alsook toekomstgerichte bestrijding van uw risico op klachten.

 

Wat is kinesitherapie?

Kinesitherapie kan letterlijk vertaald worden als bewegingstherapie, meer bepaald het behandelen door bewegen. Het voornaamste doel binnen ons beroep is het verhogen van de levenskwaliteit bij patiënten met acute en chronische klachten. De kinesitherapeut zorgt ervoor dat de patiënt kennis krijgt van eigen lichaam, niet enkel rekening houdende met de gebreken maar tevens ook de sterktes. Samen gaan we op zoek naar de geschikte behandeling om uw meest functionele toestand terug te vinden.

Hoe gaat de kinesitherapeut te werk?

De eerste behandelingssessie omvat een anamnesegesprek waarin wij informatie verzamelen over de klachten en mogelijke oorzaken. Daarna volgt een kinesitherapeutisch onderzoek om de juiste diagnose te stellen en een persoonlijk behandelplan op te maken. In de daaropvolgende sessies voeren wij het behandelplan uit, met aansluitend het individueel oefenprogramma.

Voor wie?

Kinovi Deinze behandelt iedere patiënt met of zonder voorschrift. Een voorschrift van de arts leidt tot een gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteit. Wij voorzien begeleiding voor jong en oud, sportief en recreant, acuut en chronisch.